Wie?

Vraagt u zich af wie de persoon is die achter deze website schuilgaat?
Onderstaand treft u een korte schets aan.

Mijn naam stemt overeen met de URL van deze website. ‘k Ben een 50-plusser die zich al jarenlang bezighoudt met het ontwikkelen van websites en het vullen van die sites met zelf geschreven artikelen.
Mijn interesse voor landen, andere culturen en reizen bracht me er in het verleden toe om een aantal websites te ontwikkelen met informatie over Australië, Maleisië en (ietwat dichter bij huis) Italië.

Ommekeer
In 2006 kwam ik tot geloof, ik werd een volgeling van Jezus Christus en raakte volop geïnteresseerd in de Bijbel. Al snel werd mij duidelijk dat God de mens heeft aangesteld als rentmeester over deze wereld. Van ons wordt verwacht dat we op een eerlijke, rechtvaardige manier omgaan met onze medemens, de natuur en al het andere wat God geschapen heeft.
Dat bracht me ertoe om de komende weken, maanden (of zelfs jaren?) op deze en een paar andere (gerelateerde) websites artikelen te gaan plaatsen die te maken hebben met het christendom.
Wilt u weten aan wat voor artikelen ik werk en op welke sites u die kunt vinden? Neem dan een kijkje op de pagina’s Wat? en Waar?

Familiebanden
Nog niet zolang geleden bekeek ik weer eens mijn digitale familiefoto album. Het bracht me op het idee om daar een soort van digitale fotogalerie van te maken. Die galerie treft u op deze site aan. Om de galerie dient u een toegangscode aan te vragen. En ja, vanwege de privacy en zo wordt die code alleen verstrekt aan mensen die nakomelingen zijn van het echtpaar Johannes Feenstra en Anna Feenstra-Adema.