Wat?

Over de God van de Bijbel, Zijn Zoon Jezus Christus, de Bijbel en de volgelingen van Jezus Christus (de christenen) valt enorm veel te vertellen. Mijn interesse gaat vooral uit naar Jezus Christus. Hij vormt het stralende middelpunt van het christelijk geloof.

Op de website Het Huis Zarfath wil ik meer over Hem vertellen. Maar ook over andere bekende en minder bekende mensen in de Bijbel. Zoals de ongelovige weduwe uit het heidense plaatsje Zarfath. Ze deelde haar laatste voedsel met een hongerige profeet en liet hem vervolgens in haar huis wonen. Wat bracht haart ertoe dat te doen?

In de tijd dat de Here Jezus op aarde verbleef, deed de heersende religieuze klasse er alles aan om Hem in diskrediet te brengen bij het gewone volk en Hem het zwijgen op te leggen. Uiteindelijk werd Hij door hun toedoen en op basis van valse beschuldigingen tot de kruisdood veroordeeld. Veel van Zijn volgelingen kregen en krijgen, net als Hem, te maken met valse beschuldigingen, mishandeling, marteling en/of worden gedood omdat ze hun geloof niet willen verloochenen. Vandaag de dag neemt wereldwijd die vervolging toe.
Op de website Indeverdrukking.nl vindt u informatie over deze hedendaagse christenvervolging.

Voordat de Here Jezus naar het huis van Zijn Vader ging, riep Hij Zijn discipelen op om het Evangelie te gaan verkondigen. Die opdracht is ook vandaag de dag nog steeds van toepassing voor Zijn nu op aarde levende volgelingen. Op de website ThaiseKoffie.nl kunt u kennismaken met het werk van een aantal zendelingen en hun soms wel heel ‘bijzondere projecten’.

In zes dagen schiep God een wereld die volmaakt was. De mens bracht daar verandering in. Door ongehoorzaam te worden aan God. Daardoor is de wereld nu gigantisch vervuild. Er is ontzettend veel onrecht, ellende, honger, geweld, oorlog, pijn en verdriet.
Ondanks al die ellende is er op deze in verval geraakte planeet nog zoveel te zien dat bewijst dat God ooit een prachtige wereld schiep. Op de site die u nu bezoekt (peterfeenstra.nl), is een groot aantal foto’s geplaatst. Ze vormen voor mij het bewijs dat deze wereld geen toevalstreffer is geweest van een uit het niets ontstane ontploffing. Nee, de schoonheid die er uit naar voren maakt duidelijk dat er wel een Schepper moet zijn Die dit alles heeft gemaakt.

Tot slot, familiebanden
Nog niet zolang geleden bekeek ik weer eens mijn digitale familiefoto album. Het bracht me op het idee om daar een soort van digitale fotogalerie van te maken. Die Feenstra galerie treft u ook op deze site aan. Om de galerie te bezoeken dient u via de contactpagina een toegangscode aan te vragen. Om privacy redenen verstrek ik de code alleen aan diegenen die nakomelingen zijn van het echtpaar Johannes Feenstra en Anna Feenstra-Adema.