WALPURGISNACHT – EEN NACHT VOL DUISTERNIS

Zeggen de namen Harz en Walpurgis u niets? Dan help ik u graag even op weg. De Harz is het meest noordelijk gelegen middelgebergte in Duitsland. Ieder jaar weer, vieren de bewoners van de Harz een heel bijzonder feest.

Feest van de boze machten
De toeristische site harzinfo.de nodigt u van harte uit voor dit ‘feest van de boze machten’. Als u wilt, kunt u als (verklede) heks verschijnen, bij dit zo onschuldig ogende, gezellige heksenfeest.

Walpurgisnacht
Het feest wordt ieder jaar gehouden in de nacht van 30 april op 1 mei. Die nacht wordt ook wel Walpurgisnacht genoemd, het is de nacht waarin door satanisten Jezus wordt gehoond en zijn gemeente wordt vervloekt. Ook worden vloeken uitgesproken, bijvoorbeeld over de huwelijken van christelijke leiders. Daarnaast wordt opgeroepen om de jeugd te verleiden tot zonde. Gods wetten moeten verdwijnen.
Hoe de nacht aan haar naam kwam en wat er tijdens die nacht (op veel plaatsen in de wereld, waaronder Nederland) plaats vindt, wordt uitgebreid beschreven in het artikel WALPURGISNACHT BELICHT op de website van de Stichting Promise.

Een passage uit ‘Walpurgisnacht belicht’
Onderstaand treft u een passage aan, waaruit blijkt waarom christenen van het bestaan van Walpurgisnacht zouden moeten weten: en die nacht (of een deel ervan) in actie zouden moeten komen

Terwijl de meeste burgers gewoon liggen te slapen en zich van geen kwaad bewust zijn, gebeurt er veel wat het daglicht niet kan verdragen: ritueel misbruik, seks, drugs en drank zijn daarbij aanwezig, zelfs mensenoffers worden gebracht. In deze nacht wordt overal ter wereld, dus ook in ons land, Jezus gehoond en zijn gemeente vervloekt, maar ook instellingen als overheden, scholen en gezinnen. Huwelijken vooral van christen-leiders zijn eveneens doelwit. Normen en waarden moeten vervagen, Gods wetten afgebroken en de jeugd moet verleid worden. Waar geen geestelijke bescherming is, kunnen deze vervloekingen en bezweringen grote schade aanrichten, zelfs tot de dood toe.De rondgaande gedachte dat zij daar christenen vervloeken, berust eveneens op een misverstand wanneer dit gaat om wedergeboren christenen. We willen ons niet laten bang maken noch intimideren. Omdat we constant in een oorlog leven, is de wapenrusting van Ef.6:10-20 onmisbaar. Dan zijn we onkwetsbaar. Immers: ‘De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig’ (Spr. 18:10). Als er bloed van het offerlam op onze deurposten is gestreken moet de doodsengel voorbijgaan.

Als zwarte heksen / satanisten een christen vervloeken kan dat dubbelhard op hen terug vallen, MAAR door hun rituelen of offers aan satan, wordt dit weer ontkracht en dat weten ze ook, maar dat weten de meeste oprechte wedergeboren christenen niet. En daarom zijn ze vaak louw in het strijden tegen de duisternis. Daarom kan het gebeuren dat satan op die manier toch ’terrein’ wint in het leven van een christen, een organisatie of over een gebied. 

30 APRIL – NACHT VAN ONTMOETING EN GEBED
Wat zou het mooi zijn als we, tijdens Walpurgisnacht, als christenen massaal samen komen, lofliederen zingen, bidden en onze God groot maken.
Een van de kerken die actief is op dit gebied, is de Filadelfia Gemeente in Sneek. Via deze link verschijnt hun Walpurgis gebedsprogramma in beeld.