INLEIDING

Nog een paar uren en het jaar 2020 is teneinde. Het was het jaar dat de geschiedenis zal ingaan als het coronajaar. Het was ook het jaar waarin de Nederlandse regering, geholpen door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), een campagne begon om de burgers bij elkaar vandaan te houden. We moesten leren op anderhalve meter afstand van elkaar door het leven te gaan.

Halverwege maart begon dit ‘nieuwe normaal’. Toen werd ook de eerste (gedeeltelijke) lockdown ingesteld. De regering bracht het als ‘een intelligente lockdown’. Mensen moesten zoveel mogelijk thuis blijven. Veel winkels en (bijna) alle scholen werden gedwongen de deuren te sluiten.

Na maart volgden de maanden april en mei, waarin er weinig veranderde. Als we de cijfers mogen geloven, bleef het coronavirus voortwoekeren. Was het niet in juni dat het eindelijk weer de goede kant opging? Meer en meer bedrijven mochten de deuren openen. We konden eindelijk weer eens naar de kapper en op een terrasje gaan zitten. Natuurlijk wel onder voorwaarde dat we die anderhalve meter afstand in acht namen!

Inmiddels zijn we eind december 2020 en zitten we wederom in een lockdown. Deze keer heeft het niks meer met intelligentie te maken. Het is nu een harde lockdown. Alleen supermarkten, tankstations en afhaalpunten voor pakketjes mogen hun deuren nog openen voor het publiek. Bijna alle andere goederen kun je alleen nog online kopen.

De middenstand krijgt door deze tweede lockdown opnieuw zware klappen te verwerken. Of ze die klappen ooit nog te boven komt, is maar zeer de vraag.
Aan het isolement, waarin de oudere en kwetsbare medeburgers al maandenlang moeten leven, lijkt voorlopig ook geen einde te komen. Hun kwetsbaarheid maakt dat ze amper bezoek mogen ontvangen. Hoelang houdt een mens dat vol? Of maakt het je wellicht zo intens verdrietig dat je er levensmoe van wordt?
Binnen gezinnen ontstaan regelmatig problemen. Bijna het hele gezin moet thuis werken, leren en leven. Het is een compleet andere situatie dan een jaar geleden. Toen gingen de kinderen naar school, de ouders naar hun werk en was er buitenshuis volop vertier.

Tja, sedert maart 2020 lijkt alles op z’n kop te staan. In nog geen jaar tijd leven we in een omgekeerde wereld. Van een volledige, alles-moet-kunnen-en-mogen-vrijheid, zijn we terecht gekomen in een bijna angstaanjagende ‘melaatsenmaatschappij’, waarin 1½ meter afstand en mondkapjes het ‘nieuwe normaal’ vormen. Wie heeft die term ooit bedacht?

De NOS en veel andere omroepen, nieuwszenders, kranten en nieuwssites overspoelen ons met berichten en cijfers over het virus, het vaccin, de krapte op de IC-afdelingen, de meningen en inzichten van ministers en geleerden en ga zo maar door. Het is een stroom van niet aflatende berichten, die pandemische vormen heeft aangenomen.

Maar waarom zo’n enorme overvloed aan nieuws over corona? Waarom storten de NOS en al die andere omroepen en nieuwssites zich zo massaal op het virus? Zijn ze wellicht ietwat doorgeslagen en hebben ze de realiteit en daarmee de rest van het nieuws uit het oog verloren? Hoort u hen nog wel kritische vragen stellen aan ministers en kopstukken van het RIVM? Duiken ze zelf nog wel diep in de materie? Of nemen ze klakkeloos aan wat politici en geleerden hen voorschotelen?

De NOS bereikt dagelijks miljoenen Nederlanders met haar nieuwsuitzendingen op radio, televisie en via haar website. Maar hoe (on)afhankelijk is die NOS eigenlijk? Iedereen weet toch dat de financier van de NOS de overheid is? Hoe objectief en kritisch mag je zijn naar je werkgever?

En mag je als burger nog vragen stellen? Mogen u en ik zelf nog onderzoek doen? Mogen we er nog een andere mening op nahouden? Mogen we nog iets anders geloven dan wat de overheid ons via de media voorhoudt? Dagelijks worden mensen met een ander inzicht door (medestanders van) ministers en geleerden van het RIVM, weggezet als complotdenker. Is dat terecht? Hoe tolerant zijn we nog voor mensen die zelf op onderzoek uitgaan en die hun constateringen bekend maken? Hebben zij in ons land geen recht meer op vrije meningsuiting? Of weet de overheid het echt allemaal beter?

Door omstandigheden had ik de voorbije maanden de ruimte om me meer te verdiepen in diverse zaken rond het coronavirus. En hoe dieper ik daar in dook, hoe meer me duidelijk werd. Let wel, u hoort mij daarmee niet zeggen dat ik alles weet en de wijsheid in pacht heb. Beslist niet. Maar wat ik ontdekte, wil ik heel graag met u delen.

Dat wil ik de komende tijd gaan doen door aan dit e-book steeds meer hoofdstukken toe te voegen.
U zult tijdens het lezen ontdekken dat ik niet alleen regelmatig naar de gangbare geschiedenisverhalen verwijs maar ook naar de Bijbel. Ik ben me ervan bewust dat veel mensen weinig tot niks van de Bijbel willen weten. En dat ze al helemaal niks op hebben met de hoofdpersoon uit dat boek, namelijk Jezus Christus. Maar het is juist door dat woord, of die Bijbel, dat Hij mij en (als u daar voor openstaat) ook u de Waarheid wil laten zien.

Ik vraag u niet het eens te zijn met wat ik schrijf. Ik vraag u slechts dit boek en de Bijbelpassages waarnaar ik verwijs (en die als bijlagen zijn bijgevoegd) te lezen.
Ik hoop dat u net als mijn vader, die niks van het geloof en Jezus wilde weten, toch veelvuldig in die Bijbel gaat lezen. Voor hem was het jarenlang, net als de vele andere boeken die hij had, een interessant geschiedenisboek. Amper twee weken voor zijn dood, bezochten mijn vrouw en ik hem. Er was toen iets veranderd. Hij sprak toen woorden die ik nooit meer zal vergeten. Het maakte mij weer eens duidelijk hoeveel kracht er uitgaat van Gods woord.

Mijn vader zei het, op z’n Fries, zoals alleen hij het kon zeggen:

‘Ik kin net leauwe dat der ien Man foar allegear stoarn is, mar dochs is it sa!’
(Ik kan niet geloven dat er één Man voor allen gestorven is, maar toch is het zo!)

Hij, de stoere walvisvaarder van weleer, de man die God en Zijn gebod jarenlang had genegeerd en afgewezen, kon er niet langer omheen. Eindelijk zag hij de Waarheid onder ogen.

Ik wens u veel leesplezier en bovenal vele gezonde, voorspoedige en coronavrije jaren toe.

Peter Feenstra
31-12-2020

Bladeren door ‘Omzien in een omgekeerde wereld’
Introductie & inhoudsopgave | Inleiding | 1. Zoekt en gij zult vinden | 2. Egyptische heelmeesters | 3. Hedendaagse medicijnmakers | 4. Nieuwsflitsen! | 5. In het begin | 6. Nieuwe nieuwsflitsen | 7. Meesterwerk!

k