6. OPEN BRIEF AAN HET EMA – BIJLAGE 1

(de oorspronkelijke brief werd in de Engelse taal opgesteld en is vervolgens in het Nederlands overgezet m.b.v. GoogleTranslate. Als gevolg daarvan kan de opbouw van bepaalde zinnen en de vertaling van bepaalde woorden ietwat afwijken).

Dringende open brief van artsen en wetenschappers aan het Europees Geneesmiddelenbureau over bezorgdheid over de veiligheid van COVID-19-vaccins

Emer Cooke, Executive Director, European Medicines Agency, Amsterdam, The Netherlands

28 Februari 2021

Geachte heren / dames,

VOOR DE DRINGENDE PERSOONLIJKE AANDACHT VAN: EMER COOKE, UITVOEREND DIRECTEUR VAN HET EUROPEES GENEESMIDDELENBUREAU

Als artsen en wetenschappers ondersteunen we in principe het gebruik van nieuwe medische interventies die op de juiste manier worden ontwikkeld en ingezet, nadat we geïnformeerde toestemming hebben verkregen van de patiënt. Dit standpunt omvat vaccins op dezelfde manier als therapeutica.


We merken op dat er een breed scala aan bijwerkingen wordt gemeld na vaccinatie van voorheen gezonde jongere personen met de op genen gebaseerde COVID-19-vaccins. Bovendien zijn er vanuit de hele wereld talloze berichten in de media dat verzorgingshuizen binnen enkele dagen na vaccinatie van bewoners door COVID-19 worden getroffen. Hoewel we erkennen dat deze voorvallen, elk van hen, ongelukkige toevalligheden kunnen zijn geweest, zijn we bezorgd dat er onder deze omstandigheden onvoldoende onderzoek is geweest naar de mogelijke oorzaken van ziekte of overlijden, en vooral als dat niet het geval is. van postmortale onderzoeken.

In het bijzonder vragen we ons af of kardinale kwesties met betrekking tot de veiligheid van de vaccins adequaat werden aangepakt voordat ze werden goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).
Met hoge urgentie verzoeken wij de EMA ons hierbij te antwoorden op de volgende kwesties:

1. Na intramusculaire injectie moet worden verwacht dat de op genen gebaseerde vaccins de bloedbaan zullen bereiken en zich door het hele lichaam zullen verspreiden [1]. We vragen om bewijs dat deze mogelijkheid was uitgesloten in preklinische diermodellen met alle drie de vaccins voordat ze door de EMA voor gebruik bij mensen werden goedgekeurd.

2. Als dergelijk bewijs niet beschikbaar is, mag worden verwacht dat de vaccins in de circulatie blijven en worden opgenomen door endotheelcellen. Er is reden om aan te nemen dat dit vooral zal gebeuren op plaatsen met een langzame bloedstroom, dat wil zeggen in kleine bloedvaten en haarvaten [2]. We vragen om bewijs dat deze waarschijnlijkheid werd uitgesloten in preklinische diermodellen met alle drie de vaccins voordat ze door de EMA voor gebruik bij mensen werden goedgekeurd.

3. Als dergelijk bewijs niet beschikbaar is, moet worden verwacht dat tijdens de expressie van de nucleïnezuren van de vaccins, peptiden afgeleid van het spike-eiwit via de MHC I-route aan het luminale oppervlak van de cellen zullen worden gepresenteerd. Veel gezonde individuen hebben CD8-lymfocyten die dergelijke peptiden herkennen, wat te wijten kan zijn aan eerdere COVID-infectie, maar ook aan kruisreacties met andere typen coronavirus [3; 4] [5]. We moeten aannemen dat deze lymfocyten een aanval op de respectieve cellen zullen opzetten. We vragen om bewijs dat deze waarschijnlijkheid werd uitgesloten in preklinische diermodellen met alle drie de vaccins voordat ze door de EMA voor gebruik bij mensen werden goedgekeurd.

4. Als dergelijk bewijs niet beschikbaar is, moet worden verwacht dat endotheelschade met daaropvolgende activering van bloedstolling via bloedplaatjesactivering zal plaatsvinden op talloze plaatsen in het lichaam. We vragen om bewijs dat deze waarschijnlijkheid werd uitgesloten in preklinische diermodellen met alle drie de vaccins voordat ze door de EMA voor gebruik bij mensen werden goedgekeurd.

5. Als dergelijk bewijs niet beschikbaar is, moet worden verwacht dat dit zal leiden tot een daling van het aantal bloedplaatjes, het verschijnen van D-dimeren in het bloed en tot talloze ischemische laesies door het hele lichaam, inclusief in de hersenen, het ruggenmerg en het hart. . In de nasleep van dit nieuwe type DIC-syndroom kunnen bloedingsstoornissen optreden, waaronder onder andere hevige bloedingen en hemorragische beroerte. We vragen om bewijs dat al deze mogelijkheden werden uitgesloten in preklinische diermodellen met alle drie de vaccins voordat ze door de EMA voor gebruik bij mensen werden goedgekeurd.

6. Het SARS-CoV-2-spike-eiwit bindt zich aan de ACE2-receptor op bloedplaatjes, wat resulteert in hun activering [6]. Trombocytopenie is gemeld bij ernstige gevallen van SARS-CoV-2-infectie [7]. Trombocytopenie is ook gemeld bij gevaccineerde personen [8]. We vragen om bewijs dat het potentiële gevaar van activering van bloedplaatjes, dat ook zou leiden tot verspreide intravasculaire coagulatie (DIC), bij alle drie de vaccins was uitgesloten voordat ze door de EMA voor gebruik bij mensen werden goedgekeurd.

7. De wereldwijde verspreiding van SARS-CoV-2 veroorzaakte een pandemie van ziekten die gepaard ging met vele sterfgevallen. Tegen de tijd dat de goedkeuring van de vaccins in overweging werd genomen, liepen de gezondheidsstelsels van de meeste landen niet langer een onmiddellijke dreiging om overweldigd te worden, omdat een groeiend deel van de wereld al besmet was en de ergste pandemie al was afgenomen. Daarom eisen we overtuigend bewijs dat er een daadwerkelijke noodsituatie bestond op het moment dat de EMA voorwaardelijke handelsvergunning verleende aan de fabrikanten van alle drie de vaccins, om hun goedkeuring voor gebruik bij mensen door de EMA te rechtvaardigen, zogenaamd vanwege een dergelijke noodsituatie.

Mocht al dit bewijsmateriaal niet beschikbaar zijn, dan eisen we dat de goedkeuring voor het gebruik van de gen-gebaseerde vaccins wordt ingetrokken totdat alle bovenstaande kwesties naar behoren zijn aangepakt door het uitoefenen van due diligence door de EMA.

Er zijn ernstige zorgen, inclusief maar niet beperkt tot de hierboven uiteengezette, dat de goedkeuring van de COVID-19-vaccins door de EMA voorbarig en roekeloos was, en dat de toediening van de vaccins bestond uit en nog steeds bestaat uit “experimenten op mensen”, wat was en is nog steeds in strijd met de Code van Neurenberg.

Gezien de urgentie van de situatie verzoeken wij u deze e-mail binnen zeven dagen te beantwoorden en al onze zorgen inhoudelijk te behandelen. Mocht u ervoor kiezen om niet aan dit redelijke verzoek te voldoen, dan zullen we deze brief openbaar maken.

Deze e-mail wordt gekopieerd naar:
Charles Michel, voorzitter van de Raad van Europa
Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie.

Artsen en wetenschappers kunnen de open brief ondertekenen door hun naam, kwalificaties, expertisegebieden, land en eventuele voorkeuren die ze willen noemen te e-mailen naar Doctors4CovidEthics@protonmail.com

• Referenties
[1] Hassett, K. J .; Benenato, K. E .; Jacquinet, E .; Lee, A .; Woods, A .; Yuzhakov, O .; Himansu, S .; Deterling, J .; Geilich, B. M .; Ketova, T .; Mihai, C .; Lynn, A .; McFadyen, I .; Moore, M. J .; Senn, J. J .; Stanton, M. G .; Almarsson, Ö .; Ciaramella, G. en Brito, L. A. (2019)
Optimalisatie van lipidenanodeeltjes voor intramusculaire toediening van mRNA-vaccins, moleculaire therapie. Nucleïnezuren 15: 1-11.
[2] Chen, Y. Y .; Syed, A. M .; MacMillan, P .; Rocheleau, J. V. en Chan, W. C. W. (2020).
Stroomsnelheid beïnvloedt opname van nanodeeltjes in endotheelcellen, geavanceerde materialen 32: 1906274.
[3] Grifoni, A .; Weiskopf, D .; Ramirez, S. I .; Mateus, J .; Dan, J. M .; Moderbacher, C. R .; Rawlings, S. A .; Sutherland, A .; Premkumar, L .; Jadi, R.S. en et al. (2020).
Doelstellingen van T-celreacties op SARS-CoV-2-coronavirus bij mensen met de ziekte van COVID-19 en niet-blootgestelde individuen, Cell 181: 1489-1501.e15.
[4] Nelde, A .; Bilich, T .; Heitmann, J. S .; Maringer, Y .; Salih, H. R .; Roerden, M .; Lübke, M .; Bauer, J .; Rieth, J .; Wacker, M .; Peter, A .; Hörber, S .; Traenkle, B .; Kaiser, P. D .; Rothbauer, U .; Becker, M .; Junker, D .; Krause, G .; Strengert, M .; Schneiderhan-Marra, N .; Templin, M. F .; Joos, T. O .; Kowalewski, D. J .; Stos-Zweifel, V .; Fehr, M .; Rabsteyn, A .; Mirakaj, V .; Karbach, J .; Jäger, E .; Graf, M .; Gruber, L.-C .; Rachfalski, D .; Preuß, B .; Hagelstein, I .; Märklin, M .; Bakchoul, T .; Gouttefangeas, C .; Kohlbacher, O .; Klein, R .; Stevanović, S .; Rammensee, H.-G. en Walz, J.S. (2020).
SARS-CoV-2-afgeleide peptiden definiëren heterologe en COVID-19-geïnduceerde T-celherkenning, Nature-immunologie.
[5] Sekine, T .; Perez-Potti, A .; Rivera-Ballesteros, O .; Strålin, K .; Gorin, J.-B .; Olsson, A .; Llewellyn-Lacey, S .; Kamal, H .; Bogdanovic, G.; Muschiol, S. and et al.(2020). 
Robust T Cell Immunity in Convalescent Individuals with Asymptomatic or Mild COVID-19, Cell 183 : 158–168.e14.

[6] Zhang, S.; Liu, Y.; Wang, X.; Yang, L.; Li, H.; Wang, Y.; Liu, M.; Zhao, X.; Xie, Y.; Yang, Y.; Zhang, S.; Fan, Z.; Dong, J.; Yuan, Z.; Ding, Z.; Zhang, Y. and Hu, L.(2020). SARS-CoV-2 binds platelet ACE2 to enhance thrombosis in COVID-19, Journal of hematology & oncology 13 : 120.

[7] Lippi, G.; Plebani, M. and Henry, B. M.(2020).Thrombocytopenia is associated with severe coronavirus disease 2019 (COVID-19) infections: A meta-analysis, Clin. Chim. Acta 506 : 145–148.

[8] Grady, D. (2021). A Few Covid Vaccine Recipients Developed a Rare Blood Disorder, The New York Times, Feb. 8, 2021.

Yours faithfully,

Professsor Sucharit Bhakdi MD, Professor Emeritus of Medical Microbiology and Immunology, Former Chair, Institute of Medical Microbiology and Hygiene, Johannes Gutenberg University of Mainz (Medical Doctor and Scientist) (Germany and Thailand)

Dr Marco Chiesa MD FRCPsych, Consultant Psychiatrist and Visiting Professor, University College London (Medical Doctor) (United Kingdom and Italy)

Dr C Stephen Frost BSc MBChB Specialist in Diagnostic Radiology, Stockholm, Sweden (Medical Doctor) (United Kingdom and Sweden)

Dr Margareta Griesz-Brisson MD PhD, Consultant Neurologist and Neurophysiologist (studied Medicine in Freiburg, Germany, speciality training for Neurology at New York University, Fellowship in Neurophysiology at Mount Sinai Medical Centre, New York City; PhD in Pharmacology with special interest in chronic low level neurotoxicology and effects of environmental factors on brain health), Medical Director, The London Neurology and Pain Clinic (Medical Doctor and Scientist) (Germany and United Kingdom)

Professor Martin Haditsch MD PhD, Specialist (Austria) in Hygiene and Microbiology, Specialist (Germany) in Microbiology, Virology, Epidemiology/Infectious Diseases, Specialist (Austria) in Infectious Diseases and Tropical Medicine, Medical Director, TravelMedCenter, Leonding, Austria, Medical Director, Labor Hannover MVZ GmbH (Medical Doctor and Scientist) (Austria and Germany)

Professor Stefan Hockertz, Professor of Toxicology and Pharmacologym, European registered Toxicologist, Specialist in Immunology and Immunotoxicology, CEO tpi consult GmbH. (Scientist) (Germany)

Dr Lissa Johnson, BSc BA(Media) MPsych(Clin) PhD, Clinical Psychologist and Behavioural Psychologist, Expertise in the social psychology of torture, atrocity, collective violence and fear propaganda, Former member Australian Psychological Society Public Interest Advisory Group (Clinical Psychologist and Behavioural Scientist) (Australia)

Professor Ulrike Kämmerer PhD, Associate Professor of Experimental Reproductive Immunology and Tumor Biology at the Department of Obstetrics and Gynaecology, University Hospital of Würzburg, Germany, Trained molecular virologist (Diploma, PhD-Thesis) and Immunologist (Habilitation), Remains engaged in active laboratory research (Molecular Biology, Cell Biology (Scientist) (Germany)

Associate Professor Michael Palmer MD, Department of Chemistry (studied Medicine and Medical Microbiology in Germany, has taught Biochemistry since 2001 in present university in Canada; focus on Pharmacology, metabolism, biological membranes, computer programming; experimental research focus on bacterial toxins and antibiotics (Daptomycin); has written a textbook on Biochemical Pharmacology, University of Waterloo, Ontario, Canada (Medical Doctor and Scientist) (Canada and Germany)

Professor Karina Reiss PhD, Professor of Biochemistry, Christian Albrecht University of Kiel, Expertise in Cell Biology, Biochemistry (Scientist) (Germany)

Professor Andreas Sönnichsen MD, Professor of General Practice and Family Medicine, Department of General Practice and Family Medicine, Center of Public Health, Medical University of Vienna, Vienna (Medical Doctor) (Austria)

Dr Michael Yeadon BSc (Joint Honours in Biochemistry and Toxicology) PhD (Pharmacology), Formerly Vice President & Chief Scientific Officer Allergy & Respiratory, Pfizer Global R&D; Co-founder & CEO, Ziarco Pharma Ltd.; Independent Consultant (Scientist) (United Kingdom)

Bladeren door ‘Omzien in een omgekeerde wereld’
Introductie & inhoudsopgave | Inleiding | 1. Zoekt en gij zult vinden | 2. Egyptische heelmeesters | 3. Hedendaagse medicijnmakers | 4. Nieuwsflitsen! | 5. In het begin | 6. Nieuwe nieuwsflitsen | 7. Meesterwerk!