5. IN HET BEGIN

Vormen vaccins de oplossing voor wat we de ‘coronacrisis’ zijn gaan noemen? Of is er wellicht een gezondere oplossing voorhanden? Om op die vragen antwoord te geven, gaan we terug in de tijd. Terug naar het allereerste begin, naar het ontstaan van de wereld.

OERKNAL
Aangezien niet alle mensen hetzelfde denken over het ontstaan van de aarde, noem ik even de twee ‘mainstream’ ontstaanswijzen.
Eén daarvan is de evolutietheorie. Volgens die theorie was er miljarden jaren geleden niets. Dat niets ontplofte. En uit die ontploffing van niets ontstond iets. Namelijk het heelal, de sterren en de planeten. Eén van die planeten is de aarde en daarop ontstond, in de loop van de daarop volgende miljoenen jaren, uit levenloos materiaal iets dat leefde. Die levende materie ontwikkelde zich puur toevallig, dan wel op basis van het ‘survival of the fittest’ principe, tot planten, dieren en mensen.

SCHEPPING
De andere ontstaanswijze is terug te vinden in de Bijbel. Dat boekwerk begint in het eerste vers (oftewel Genesis 1:1) met de volgende woorden:
1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde.
Daarna volgen nog 30 verzen, waarin wordt uiteengezet hoe God alles in zes dagen creëerde. Wie die dertig verzen leest, zal het opvallen dat Hij alles schiep door te spreken.
Kort samengevat zorgde God eerst voor licht (en warmte), daarna voor de scheiding van water en land. Vervolgens schiep Hij de vegetatie. Daarna volgde het dierenrijk.
Elke keer als er een fase voltooid was, keek God ernaar en zag Hij dat het goed was.
Tenslotte voltooide Hij de schepping door de mens te maken. Nadat Hij die mens gemaakt had, keek God nogmaals naar Zijn scheppingswerk en zag Hij dat het zeer goed was.

GODS VOEDSEL VOOR DE MENS
In vers 29 van Genesis 1 lezen we, dat God de mens vertelde, welk voedsel Hij voor hem bestemd had:
29 En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze!

In vers 30 vertelt Hij de mens, wat de dieren zullen eten:
30 Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al het kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb Ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was alzo.

Valt het u ook op, dat God geen vlees op ‘het menu’ van de mensen en van de dieren zette?
Dat komt omdat Hij een perfecte wereld maakte. Daarin was geen plaats voor de dood. Er werden dan ook geen dieren gedood, om als voedsel te dienen voor mensen (of dieren). Het plantaardige eten, dat God de mensen toewees, was (en is) meer dan voldoende om gezond te leven.
Laten we Gods voedsel voor de mens eens nader bekijken, door een onderverdeling in voedselgroepen te maken. Die verdeling, van het zaadzaaiende kruid (of gewas) en de (boom)vruchten die zaden bevatten, ziet er als volgt uit:

HET ASSORTIMENT
-granen, bonen en peulvruchten
-noten en zaden
-aardappelen en groenten
-vruchten
-kruiden en specerijen

Als we de bovenstaande opsomming vergelijken met al de etenswaren die in onze hedendaagse supermarkten worden aangeboden, dan lijkt Gods voedselaanbod voor de mens van beperkte omvang te zijn. Maar als u bijlage 1 van dit hoofdstuk er op naslaat, zult u zien, dat de mens, met het door God gegeven ‘het begin menu’, de etenstafel rijkelijk kan dekken.
Bovendien blijken al die, door Hem gegeven, granen, bonen, peulvruchten etc. de ideale bouwstoffen te bevatten, die ons lichaam in goede conditie houden en ons beschermen tegen allerhande ziekten. Een mooi voorbeeld daarvan vormen de granen.

GRANEN; HEERLIJK ALS ONTBIJT

Ik heb er maar even een huis-, tuin- en keukenvoorbeeld bij gehaald. En dat is een (vier) granenmix, van tarwe-, haver-, gerst- en roggevlokken. Die combinatie van granen vormt bij ons thuis de basis van het ontbijt. Daarover heen komt dan nog het een en ander aan stukken vers fruit, zoals banaan, sinaasappel, appel, kiwi en/of peer. Het geheel lengen we aan met water en vruchtensap. Voor ons vormt dat al jarenlang het ontbijt en we genieten er iedere dag volop van.

DE OORSPRONG

Eén van de vier granen die ik zojuist noemde, namelijk haver, wordt al duizenden jaren verbouwd. Volgens Wikipedia begon men daarmee in Zuidoost-Europa en Zuidwest-Azië, waarna de teelt zich verspreidde naar andere delen van o.a. het Europese continent. Als gevolg daarvan kon het, in de late middeleeuwen, uitgroeien tot een belangrijk gewas op de zandgronden in Nederland. Vandaag de dag verbouwt men nog altijd haver in ons land, en ja, dat doet men nog steeds voornamelijk op zandgrond. Van tarwe, dat ook onderdeel uit maakt van mijn ontbijt, is bekend dat het een van de eerste planten was, die de mens ging verbouwen. Dat geschiedde in het gebied dat ook wel bekend staat als de Vruchtbare Halve Maan. Die Maan strekte zich van Syrië uit naar het oosten tot het in Azië liggende Kashmir. Naar het zuiden reikte het tot Ethiopië. Ergens in dat enorme gebied, in het zogenoemde Driestromenland, lag ooit de Hof van Eden, oftewel het paradijs waar Adam en Eva woonden (zie Genesis 2).

DE ‘INHOUD’ VAN DE HAVERKORREL
Laten we terugkeren naar de haverkorrel. Die is opgebouwd uit vier delen. Zo’n 83% van de korrel bestaat uit het meellichaam. De kiem vormt 2,5% van de korrel. De zemel, die als ‘binnenschil’ fungeert, zit om de kiem en het meellichaam heen, en omvat ca. 14% van de haverkorrel. Wat er dan nog overblijft (0.5%), vormt de buitenste ‘schil’, oftewel het kaf. Kaf is niet eetbaar. Vandaar het gezegde: ‘het kaf van het koren scheiden’. Alle andere delen blijken echter vol te zitten met belangrijke voedingsstoffen voor de mens, zo blijkt uit onderstaand overzicht:

HET MEELLICHAAM
Het meellichaam vormt de ‘voorraadkast’ voor de kiem. Het bevat de volgende stoffen:
– Zetmeel*
– Sporen van vitaminen & mineralen

*Zetmeel bestaat uit koolhydraten. Koolhydraten zijn voedingsstoffen. Ons lichaam zet zetmeel om in glucose, waaruit het energie haalt.

DE KIEM
De kiem van de graankorrel kun je omschrijven als ‘een babyplantje in ontwikkeling’. Het voedt zich met de stoffen die in het meellichaam zitten en bevat zelf de volgende bestanddelen:
– thiamine (= vitamine B1)**,
– riboflavine (=vitamine B2)**,
– pyridoxine (één van de zeven verbindingen die tot de vitamine B6-groep hoort)*,
– proteïne (oftewel eiwitten)
– pantotheenzuur (=vitamine B5)**,
– niacine of nicotinezuur(wordt ook wel vitamine B3 of vitamine PP genoemd)**
– tocoferolen(=vitamine E)**

DE ZEMEL
De zemel is de beschermlaag of huid, rondom de kiem en het meellichaam, en bevat:
– thiamine (= vitamine B1)**
– riboflavine (= vitamine B2)**
– pyriodxine (= vitamine B6)**
– pantotheenzuur (= vitamine B5)**
– proteïne (oftewel eiwitten).

**Vitaminen komen in de Bijbel niet voor. Eerst in 1912, dus duizenden jaren na de schepping van de aarde, deed het begrip vitamine zijn intrede in het leven van de mens. Dat gebeurde nadat de Poolse biochemicus Casimir Funk, de antifactor isoleerde van de aandoening die beriberi heet. Deze antifactor (of ‘antistof’), die hij uit rijst haalde, noemde hij ‘vitamine’. Dat betekent zoveel als ‘levensstoffen’. Vita is namelijk het Latijnse woord voor leven. En aminen, of beter nog biogene aminen, zijn stoffen die van nature voorkomen in zowel planten als dieren. Ook het menselijk lichaam kan bepaalde van deze stoffen aanmaken. Tot de biogene aminen behoren onder andere histamine, tyramine, cadaverine, phenylethylamine, tryptamine en serotonine.

MINERALEN
Zoals bij het ‘meellichaam’ al werd aangegeven, zitten er in de graan/haverkorrel ook mineralen. Dat zijn: calcium, zilver, chloor, mangaan, zwavel, fosfor, foliumzuur, silicium, bari, fluor, kalium, koper, ijzer, inositol, natrium, boor, jodium, magnesium, choline en sporen van andere stoffen.

GEZONDE VOEDING VOOR EEN OPTIMALE WEERSTAND
Vanwege de vele voedzame stoffen die ze bevatten, zijn granen belangrijke bouwstenen voor ons lichaam. Maar niet alleen granen zijn van cruciaal belang. Voor het goed functioneren van uw immuunsysteem heeft u namelijk ook de andere bestanddelen van het ‘het begin menu‘ nodig. Alleen dan kan uw lichaam zich optimaal verweren tegen virussen, zoals corona en/of andere ziekten(verwekkers).

Bladeren door ‘Omzien in een omgekeerde wereld’
Introductie & inhoudsopgave | Inleiding | 1. Zoekt en gij zult vinden | 2. Egyptische heelmeesters | 3. Hedendaagse medicijnmakers | 4. Nieuwsflitsen! | 5. In het begin | 6. Nieuwe nieuwsflitsen | 7. Meesterwerk!