3. HEDENDAAGSE MEDICIJNMAKERS

We lachen misschien om de smeerseltjes die de Egyptische heelmeesters gebruikten. Maar wat stoppen de hedendaagse medicijnmakers, of beter gezegd de farmaceutische bedrijven, eigenlijk in hun middelen?

COMIRNATY van BioNTech

Laten we eens iets actueels onder de loep nemen, zoals Comirnaty, het Covid-19 vaccin van BioNTech. Dit middel wordt vanaf 6 januari 2021 in Nederland ingezet. De pers besteedde er volop aandacht aan. De camera’s flitsten overvloedig, om de eerste inenting vast te leggen. Maar is het u bekend dat BioNTech slechts een ‘voorwaardelijke toelating’ kreeg van het EMA (European Medicines Agency) voor het op de markt brengen van dit product in de EU?

De hulpstoffen nader bekeken en merkwaardige voorwaarden
Vlak na die ‘voorwaardelijke toelating’ plaatste het EMA op haar website een document (in pdf-formaat). Op pagina 28 van dat document staan de werkende stof en bijbehorende hulpstoffen van het vaccin van BioNTech. Eenzelfde soort overzicht komt u op de website geneesmiddelenbank.nl tegen. Die website is een initiatief van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Dit Nederlandse college is verantwoordelijk voor de toelating van nieuwe medicijnen in Nederland. Men werkt daarbij nauw samen met het EMA.

Voor de volledigheid treft u ook onderstaand het overzicht aan van de werkzame stof en de hulpstoffen van het door BioNTech ontwikkelde Covin-19 vaccin:

Werkzame stof:
– TOZINAMERAN
Hulpstoffen:
– ((4-HYDROXYBUTYL)AZAANDIYL)BIS(HEXAAN-6,1-DIYL)BIS(2-HEXYLDECANOAAT)
– 1,2-DISTEAROYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOCHOLINE
– 2-[(POLYETHYLEENGLYCOL)-2000]-N,N-DITETRADECYLACETAMIDE
– CHOLESTEROL
– DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 339)
– KALIUMCHLORIDE
– KALIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 340)
– NATRIUMCHLORIDE
– SACCHAROSE
– WATER VOOR INJECTIE
bovenstaande gegevens zijn afkomstig van de site geneesmiddelenbank.nl

De hulpstof ((4-HYDROXYBUTYL)AZAANDIYL)BIS(HEXAAN-6,1-DIYL)BU vIS(2-HEXYLDECANOAAT)
wordt ook wel aangeduid als ALC-0315
en
2-[(POLYETHYLEENGLYCOL)-2000]-N,N-DITETRADECYLACETAMIDE
wordt ook wel ALC-0159 genoemd.

Wellicht zeggen deze twee laatstgenoemde stoffen u niets. Maar het EMA besloot aan BioNTech de verplichting op te leggen om in de maanden januari 2021, april 2021 en augustus 2021 met aanvullende informatie te komen over (de werking van) deze twee stoffen.
Daarnaast hoeft BioNTech pas in december 2023 aan te tonen dat het medicijn/vaccin goed werkt, waarna er een definitieve goedkeuring zal plaatsvinden. Dat alles blijkt uit de pagina’s 17 en 18 van het eerdergenoemde EMA-document. Is dat niet merkwaardig te noemen?
Eerst krijgen miljoenen EU-burgers (in 2021 en 2022) het vaccin toegediend en pas daarna (eind 2023) hoeft BioNTech aan te tonen dat het vaccin veilig is…..?

Wellicht ook merkwaardig?
In de maand januari 2020 verschenen er in de media (waaronder de NOS) berichten dat vaccinproducent Curevac met de EU-onderhandelaars heeft afgesproken, dat de eventuele schade, die gevaccineerde mensen oplopen als gevolg van bijwerkingen etc., voor rekening komt van de overheid. Is ook dat niet merkwaardig?
En is het ook niet merkwaardig dat de EU niet bekend mag maken wat er contractueel is afgesproken met andere vaccinleveranciers? Stel u eens voor dat u het BioNTech/Pfizer vaccin krijgt ingespoten en u wordt (ernstig) ziek van dat vaccin, weet u dan nog waar u moet zijn? De EU mag het u niet vertellen.
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat we, als EU-burgers, ongevraagd tot proefpersonen verworden zijn, waar de farmaceutische bedrijven hun vaccins op uitproberen. Tegelijkertijd verdienen die bedrijven miljarden Euro’s aan hun vaccins, waarvan de werkzaamheid en de veiligheid niet, of in ieder geval niet voldoende, is aangetoond.

Nieuwe techniek en risico’s
Wat we bij dit alles beslist niet uit het oog mogen verliezen, is dat men een nieuwe techniek toepast, waarbij men, met behulp van chemische stoffen, een stukje mRNA nabouwt. Dat stukje ‘bio-techniek’ wordt in het lichaam gespoten en deelt daar opdrachten uit aan ons DNA. De biotech bedrijven laten doorschemeren dat het veilig is om zo’n kunstmatig stukje mRNA in uw lichaam in te brengen. Maar is dat ook echt zo?
Er zijn meerdere artsen die grote twijfels hebben over deze nieuwe techniek en de veiligheid daarvan. Op de website artsencollectief.nl is een interessante vragen- en antwoordenlijst geplaatst, waar ook het vaccin van BioNTech/Pfizer aan de orde komt. Ik kan u alleen maar aanraden om die lijst eens goed door te nemen.

Nog even over ALC-0315
Ik wil nog even terugkeren naar het eerdergenoemde ((4-HYDROXYBUTYL)AZAANDIYL)BIS(HEXAAN-6,1-DIYL)BIS(2-HEXYLDECANOAAT) dat ook wel ALC-0315 wordt genoemd. Onder die laatste naam vond ik op een Britse website een uitleg die in het Nederlands als volgt luidt:

ALC-0315 is een verbinding welke hexaan bevat en waarvan bekend is dat het potentieel neurotoxisch is.

Dat laatste wil zeggen dat het giftig is voor het zenuwstelsel. Mocht u niet weten wat hexaan is dan legt de oplosmiddelspecialist u dat graag uit.
In de bijlage van dit hoofdstuk treft u enige aanvullende informatie aan over (delen van) de hulpstoffen.
Tot zover het BioNTech vaccin Comirnaty.

En hoe zit het met de andere vaccins?
Wilt u meer weten over andere Covid-19 vaccins? Kijk dan regelmatig op de site van de EMA. Daar verschijnen uitgebreide publicaties over nieuwe (voorlopig) toegelaten vaccins. Trek vooral de werkzame stof en de hulpstoffen na die zijn gebruikt. En verlies niet uit het oog dat het om vaccins gaat, die aan uw DNA instructies geven. Stel dat die instructies niet goed zijn of verkeerd worden gelezen door uw DNA. Wat voor gevolgen heeft dat dan voor uw DNA en daarmee voor uw gezondheid? Kan dan het middel mogelijk erger zijn dan de kwaal?

Tot slot wil ik nog iets over het AstraZeneca vaccin melden, dat op 29 januari 2021 van de EMA een voorwaardelijke goedkeuring verkreeg. Op de EMA-site staat een rapport (in pdf-formaat) over dit vaccin. Ik citeer daaruit het volgende:

COVID-19-vaccin AstraZeneca is een monovalent vaccin dat is samengesteld uit een enkel recombinant, replicatie-deficiënte chimpansee adenovirus (ChAdOx1) vector die codeert voor het S-glycoproteïne van SARS-CoV-2.

Kortweg komt het er op neer dat men (nagemaakt) genetisch materiaal gebruikt dat normaal gesproken chimpansees bij zich dragen als ze het adenovirus onder de leden hebben. Dat nagemaakte materiaal geeft een instructie aan uw DNA door, zodat uw lichaam in het vervolg een besmetting met het Covid 19 virus kan onderkennen en bestrijden. Wat de precieze uitwerking van dit vaccin zal zijn? Ik kan u daarover niets vertellen.

Wat ik wel weet, is dat ik niet afstam van de apen en dat ik daarom ook geen nagemaakt chimpansee
m-RNA in mijn lichaam wil hebben. Ik geloof dat God de mens schiep en dat Hij ons voldoende voedingsstoffen gaf om onze weerstand op peil te houden, zodat we ons op die wijze kunnen beschermen tegen virussen, zoals Covid-19 / Corona.

Bladeren door ‘Omzien in een omgekeerde wereld’
Introductie & inhoudsopgave | Inleiding | 1. Zoekt en gij zult vinden | 2. Egyptische heelmeesters | 3. Hedendaagse medicijnmakers | 4. Nieuwsflitsen! | 5. In het begin | 6. Nieuwe nieuwsflitsen | 7. Meesterwerk!