2. EGYPTISCHE HEELMEESTERS….

Op de foto hierboven staan de piramides van Gizeh. Men neemt aan dat deze gigantische bouwwerken tussen circa 2550 en 2470 voor Christus werden gebouwd. Piramides vorm(d)en de graven waarin de overleden farao’s ten ruste werden gelegd. Maar het oude Egypte had meer te bieden dan de torenhoge graven van hun leiders.

De Egyptische geneeskunde stond namelijk in de toenmalige wereld in hoog aanzien. Zo hadden de Egyptische heelmeesters van weleer een behoorlijke kennis van de menselijke anatomie. Die kennis dankten ze mogelijkerwijs aan het feit dat ze regelmatig lichamen van overledenen balsemden. Maar ook hun medicijnen, medische ingrepen en hun medische instrumentaria mochten er zijn.

Een groot deel van hun kennis werd op (hiërogliefen-) schrift gesteld. Zo werd ergens rond 1550 voor Christus een 20 meter lange en 30 centimeter brede papyrusrol vol geschreven met medische wetenswaardigheden.
Vele jaren later, namelijk in 1873 na Christus, werd deze rol door de Duitse professor Georg Ebers in de Egyptische stad Luxor gekocht. Van wie hij die rol kocht, zullen we wel nooit te weten komen. Het lukte Ebers niet om het document te ontcijferen. Uiteindelijk liet hij de rol als erfstuk na aan de Universiteit van Leipzig, waar hij aan verbonden was geweest.
Na zijn dood werden de hiërogliefen alsnog ontcijferd en bleek de rol één van de belangrijkste documenten te zijn die ons inzicht geeft in de Egyptische geneeskunde van weleer. Om het document te kunnen onderscheiden van andere soortgelijke oud-Egyptische geschriften, kreeg het document de naam Papyrus Ebers.

C.P. Bryan zette de Duitstalige vertaling van de Papyrus Ebers om in een Engelstalige versie en schreef daar enige verhandelingen bij. In 1930 gaf hij dit alles in boekvorm uit, via Ares Publishers in Chicago. Uit zijn boek heb ik een aantal van de recepten en behandelmethoden van de Egyptische heelmeesters overgenomen. Ik heb dat alles bijna letterlijk in het Nederlands omgezet. Daardoor rammelt het in taalkundig opzicht zo nu en dan. Maar een goede lezer heeft vaak aan een half woord of een halve zin al genoeg:

1. Behandeling van een krokodillenbeet
Als u te maken krijgt met een krokodillenbeet, en u ziet dat het vlees aan beide zijden gelijkmatig is verdwenen, dan dient u dit te bedekken met rauw vlees.

De wond die je zou kunnen oplopen ten gevolge van een steek of beet van een mens werd met meer zorg behandeld dan een krokodillenbeet, zo blijkt uit de volgende behandelmethode:

2. Behandeling van een beet of steek veroorzaakt door eens mens.
Maak voor hem een kompres met rauw vlees op de eerste dag. Behandel hem daarna met olie en honing om hem goed te doen. Doe dan olie in was om hem meteen helemaal gezond te maken.

3. Het voorkomen van brandwonden

Ter voorkoming van brandwonden danwel ter behandeling van brandwonden gebruikte men onder meer een in olie opgewarmde kikker die over de wond werd gewreven. Een ander anti-brandwonden middel bestond uit een mengsel van vlierbessen, mais en kattenpoep dat in een mix van water en cake werd verwerkt.

4. Een oud-Egyptisch middel tegen splinters
Het bloed van wormen, kook de wormen in olie en verpletter ze;
Mollen, doden, koken en uitlekken in olie;
Ezelspoep, mengen in verse melk
Aanbrengen op de opening.


De bovenstaande recepten doen sommigen van ons wellicht rillen….of lachen.
Maar heeft u zich weleens afgevraagd wat farmaceuten in onze hedendaagse medicijnen stoppen?

Bladeren door ‘Omzien in een omgekeerde wereld’
Introductie & inhoudsopgave | Inleiding | 1. Zoekt en gij zult vinden | 2. Egyptische heelmeesters | 3. Hedendaagse medicijnmakers | 4. Nieuwsflitsen! | 5. In het begin | 6. Nieuwe nieuwsflitsen | 7. Meesterwerk!