GENESIS – intro & inhoudsopgave

INTRO
Het boek Genesis is het eerste boek van de Bijbel. Het wordt aangemerkt als één van de boeken van Mozes. De andere boeken die van Mozes afkomstig zijn, zijn Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Of Mozes deze boeken daadwerkelijk geschreven heeft, durf ik u niet te zeggen. Wel is aannemelijk dat hij aan de basis heeft gestaan van deze boeken. Hij was een (aangenomen) kind van de dochter van de Egyptische farao. Aan het Egyptische hof, genoot hij, naar we mogen aannemen, het nodige onderwijs. Daarnaast had hij een oprechte belangstelling voor het volk van Israël, het volk waarvan hij deel uitmaakte. Waarschijnlijk zal hij zich verdiept hebben in de herkomst en religie van zijn voorouders. Hij was ook de persoon die de Tien Geboden van God ontving en de opdracht van God kreeg om de tabernakel te maken en de priesterdienst in te stellen.

Genesis begint met het scheppingsverhaal. Daarna volgt al snel het verhaal over de zondeval, de weg- of heenzending uit het paradijs, de eerste moord en het verdere verval van de mensheid. Dat laatste leidde tot de zondvloed en de redding van Noach en de zijnen. Indrukwekkend zijn de geslachtsregisters, waaruit naar voren komt dat de eerste generaties mensen bijna duizend jaar oud werden.

In Genesis treffen we ook de beschrijving aan van het leven van de aartsvaders van het volk van Israël, namelijk Abraham, Izak en Jakob. Het boek eindigt met de dood van Jozef, de zoon van Jakob, die onderkoning was in Egypte.

INHOUDSOPGAVE GENESIS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
 naar volgend Bijbelboek | naar een Boek vol wonderen intro & inhoudsopgave