PRIVACY VERKLARING


Goedendag, mijn naam is Peter Feenstra, ik ben eigenaar/beheerder van de website https://peterfeenstra.nl. Op deze website is de onderstaande privacy verklaring van toepassing.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Alhoewel ik er niet op uit ben om allerhande persoonsgegevens te verwerken van de bezoekers van mijn site, kan het voorkomen ik dat zo nu en dan doe. Bijvoorbeeld in het geval als u gebruik wilt maken van van het contactformulier op deze website. Ik vraag daar namelijk aan u om de volgende persoonsgegevens te verstrekken:
– uw voor- en/of achternaam
– uw e-mailadres.

Waarom heb ik deze gegevens nodig?
Ik verwerk uw gegevens alleen om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen antwoorden.
Het kan natuurlijk gebeuren dat u iets ‘zakelijks’ met mij wilt afspreken, omdat u wilt dat ik een artikel voor uw website ga schrijven of een website voor u maak. Of dat u informatie van mijn website wilt overnemen of juist een bijdrage aan mijn site wil leveren… nou ja, voor al dat soort zaken is het dus handig dat ik over uw e-mailadres beschik. Wat ik niet ga doen is u ongevraagd mail sturen of uw e-mail adres met anderen delen.

Hoe lang gegevens bewaar ik uw gegevens?
De bewaartermijn is nooit langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor u uw gegevens heeft verstrekt. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen verstrekt
Uw persoonsgegevens zal ik alléén aan derden verstrekken, als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Ik doe niet mee aan het in kaart brengen van websitebezoek

Op veel websites worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Ik heb er heel bewust voor gekozen om dergelijke gegevens niet in kaart te brengen en/of bij te houden. Uw privacy is en blijft uw privacy als u mijn website bezoekt.

Google Analytics
Ik maak op mijn website geen gebruik van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via het contactformulier. Ik zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website https://peterfeenstra maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door mij verzamelde persoonsgegevens, neem dan gerust contact met mij op.
Dat kunt u doen door middel van het contactformulier op deze site.
Stuurt u liever een mail? Of wilt u dat ik telefonisch contact met u opneem? Klik dan hier (nog niet actief).

Geen bedrijf of stichting
Ik sta niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (als zelfstandige of met een b.v. , een stichting etc). Mijn website is dus een particulier initiatief en dat wil ik graag zo houden.

Heeft u nog vragen?
Dan hoor ik het graag

Met vriendelijke groeten,

Peter Feenstra
beheerder van https://peterfeenstra.nl