PRIVACY VERKLARING


Goedendag, mijn naam is Peter Feenstra, ik ben eigenaar/beheerder van de website https://peterfeenstra.nl. Op deze website is de onderstaande privacy verklaring van toepassing.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Ik ben er niet op uit om persoonsgegevens te verwerken van de bezoekers van mijn site.
Toch kan het gebeuren dat ik in specifieke situaties dat wel doe.
Bijvoorbeeld in het geval dat u gebruik maakt van het contactformulier op mijn website.
Ik beschik dan over de volgende persoonsgegevens van u:
– uw voor- en achternaam
– uw e-mailadres
– (eventueel) uw telefoonnummer.

Waarom heb ik deze gegevens nodig?
Ik verwerk de gegevens alleen om te reageren op uw vragen en/of opmerkingen.

Hoe lang bewaar ik uw gegevens?
De bewaartermijn is nooit langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor u uw gegevens heeft verstrekt. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard (tenzij er tussen u en mij een overeenkomst tot stand komt).

Delen met anderen verstrekt
Uw persoonsgegevens zal ik alléén aan derden verstrekken, als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Ik doe niet mee aan het in kaart brengen van websitebezoek

Op veel websites worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden dan gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Ik heb er heel bewust voor gekozen om dergelijke gegevens niet in kaart te brengen en/of bij te houden. Uw privacy is en blijft uw privacy als u mijn website bezoekt.

Google Analytics
Ik maak op mijn website geen gebruik van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Beveiliging
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website https://peterfeenstra.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door mij verzamelde persoonsgegevens, neem dan gerust contact met mij op.
Dit kunt u doen via het contactformulier of per mail.

Geen bedrijf of stichting
Mijn website is een particulier initiatief, ik sta dus niet ingeschreven bij de KvK.

Heeft u nog vragen?
Dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Peter Feenstra
beheerder van https://peterfeenstra.nl